Dil Seçiniz
Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Satınalma Hizmeti
Satınalma Hizmeti

Satınalma Hizmeti

  • Tarih:  2022 Ekim 10, 19:59

 

Satın alma danışmanlığı, kurumsal organizasyonların satın alma süreçlerinde daha efektif fiyat politikaları ile aksiyon almalarına olanak veren bir yönetim anlayışıdır. Geleneksel satın alma anlayışının pazarlık odaklı anlayışının ötesine geçerek şirketlerin daha verimli bütçelerle daha yüksek stok hacimlerine ulaşmasına olanak veren bu yöntemin, çağdaş pazarlamanın en önemli avantajlarından biri olduğunu söylemek doğru olacaktır.         

Şirketler, satın alma süreçlerinde uygun fiyat ve yüksek kalite dengesini sağlayabilmek için global ölçekte pazar araştırmaları yapma zorunluğuna sahiptirler. Hammadde tedariği, yazılım hizmeti ve benzeri ürünlerde yerel pazarlarla yetinmeyen şirketler, daha geniş ölçekte ticaret yapma esnekliği geliştirirler. Bu doğrultuda, daha geniş ölçekte tedarik zincirine sahip olan şirketler satın alma organizasyonlarını daha etkili yönetebilmek adına danışmanlık hizmetine başvururlar. Satın alma danışmanlığının yanıt verdiği şirket ihtiyaçları şu şekildedir:

Satın Alma Maliyetlerini Düşürmeye Yönelik Stratejiler

Şirketler etkili bir danışmanlık hizmeti sayesinde satın alma masraflarını minimum seviyeye çekebilirler. Geniş pazar ölçeğinde ve global skalada uygun tedarikçilerin bulunması, lojistik süreçlerdeki masrafların kısılması ve benzeri operasyonlarda verimliliğin maksimum seviyeye çıkartılması hedeflenir.

Tedarik Pazarındaki Fiyat Dalgalanmalarını Öngörmeye Yönelik Çözümler

Satın alma danışmanlığı kapsamında şirketlerin bir diğer önemli avantajı, şirketlerin piyasadaki fiyat dalgalanmalarını doğru takip edebilecek öngörü yeteneğine sahip olmalarıdır. Bu doğrultuda özellikle fiyat iniş çıkışlarının çok hızlı yaşandığı endüstrilerde şirketler, kriz dönemlerini öngörerek strateji geliştirme yetkinliği elde etmiş olurlar.

Merkezi Satın Alma Mekanizması

Büyük ölçekli organizasyonlarda ya da büyük iş ortaklıklarının bulunduğu kurumsal yapılarda birbirinden bağımsız departmanlar tarafından denetlenen bazı satın alma operasyonlarının merkezileştirilmesi hedeflenir. Böylelikle satın alma süreçlerindeki yönetim ve karar verme mekanizması daha kontrollü bir yapıya sahip olabilir.

Satın Alma Politikasının Güncellenmesi

Geleneksel yöntemlerden uzaklaşmak isteyen organizasyonlar, satın alma danışmanlığı sayesinde daha güncel stratejiler geliştirebilirler. Bununla birlikte mevcut teknolojik koşullara ayak uydurma ve yenilikçi satın alma trendlerini takip etme açısından daha kurum kültürü yaratabilirler.